A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту
Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Протидія булінгу: діяльність закладів освіти

Закони України:

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

 

Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти. Наказ МОН №293 від 26.02.2020

 https://pano.pl.ua/images/2021/Protidiya_bulingu/Normativno-pravove_zabezpechnya/1-NK_MON_26.02.2020-293.pdf

 

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти. Наказ МОН №1646 від 29.12.2019

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

 

 

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації:

Про затвердження Концепції реалізації державної політики щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) у закладах освіти Полтавської області на 2021-2023 роки. Розпорядження №691 від 01.12.2020

 

Листи Міністерства освіти і науки України:

Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню). Лист МОН  №1/9-436 від 14.08.2020

 

Роз’яснення щодо застосування наказу МОН від 28.12.2019 №1646. Лист МОН  №1/9-207 від 13.04.2020

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькування) у закладах освіти. Лист МОН №6/488-20 від 20.03.2020

 

Щодо організації роботу у закладах освіти з питань домашньому насильству та булінгу. Лист МОН №1/9-790 від 29.12.2018

 

Методичне забезпечення

Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с. Режим доступу: https://la-strada.org.ua/download/zapobigannya-ta-protydiya-proyavam-nasylstva-diyalnist-zakladiv-osvity-navchalno-metodychnyj-posibnyk

 

Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». – К. – 2018. – 140 с. Режим доступу:  https://la-strada.org.ua/download/komplekt-osvitnih-program-vyrishennya-konfliktiv-myrnym-shlyahom-bazovi-navychky-mediatsiyi

 

 

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с. Режим доступу: https://la-strada.org.ua/download/protydiya-bulingu-v-zakladi-osvity-systemnyj-pidhid

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. ; Український фонд «Благополуччя дітей». Київ, 2018. 56 с. Режим доступу:  https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/KBOS_book.pdf

Вхід для адміністратора