A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту
Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Комунальна установа „Хорольський інклюзивно-ресурсний центр“ Хорольської міської рди Лубенського району

Назва установи Адреса сайту
Комунальна установа „Хорольський інклюзивно-ресурсний центр“ Хорольської міської рди Лубенського району Полтавської області

https://sites.google.com/view/horolirc

 

„Шлях від незнання до знання – дуже складний,

і проходить його кожна дитина по-своєму“.

В.О.Сухомлинський. 

 

 

Комунальна установа

„Хорольський інклюзивно-ресурсний центр

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

 

Наша адреса: 37800, вул. Гастелло, 14, м. Хорол, Хорольський район, Полтавська область

Наші координати: E-mail: horolirc@ukr.net, horolirc@gmail.com

 

Кадровий склад:

Копайгора Ірина Борисівна – директор

Васецька Інна Василівна – практичний психолог

Глова Вікторія Олександрівна – вчитель-логопед

Гріневич Тетяна Віталіївна – вчитель-дефектолог

Гунько Наталія Михайлівна – вчитель лікувальної фізкультури

Новоселецька Наталія Іванівна – вчитель-логопед

 

Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу.

Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають у Хорольській міській територіальній громаді, інших адміністративно-територіальних одиниць області за умови подання відповідних документів та договорів.

Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:

  • проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами Центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;
  • надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;
  • участь педагогічних працівників Центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;
  • надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;
  • надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям;
  • надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
  • моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;
  • Центр проводить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

Організація проведення комплексної оцінки дитини

На первинному прийомі батьків (одного з батьків) або законних представників дитини визначається час та дата проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

- свідоцтва про народження дитини;

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/0 „Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра.

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

- документи щодо додаткових обстежень дитини.

Коли дитині вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються:

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Комплексна оцінка проводиться не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

Комплексна оцінка може бути проведена за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

За результатами психолого-педагогічного вивчення фахівцями Центру батькам видається висновок про комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

Повторна комплексна оцінка фахівцями центру проводиться у разі:

- переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

- покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми;

- по рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу закладу освіти;

- за бажанням батьків.

Вхід для адміністратора